درباره موسسۀ متا

 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • موسسۀ مطالعات تمدن اسلامی (متا) توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدصدرا متولی امامی از سال ۱۳۹۰ تاسیس شد.

«بسم الله الرحمن الرحیم»

شناسنامه علمی  و مدیریتی «سید محمدصدرا متولی امامی»

 1. وضعیت تحصیلی

 • سطح سوم حوزه علمیه و اشتغال به درس خارج و پژوهش‌های فقهی.
 • اشتغال به درس خارج فقه و اصول (سطح سوم حوزه) در محضر آیات عظام: ناصر مکارم شیرازی، محمد مؤمن، جعفر سبحانی، سید محمدعلی مدرسی، ابوالقاسم علی‌دوست و محمدتقی شهیدی‌پور.
 • فارغ التحصیل کارشناسی حقوق مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره).
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره).
 • فارغ التحصیل دکتری جامعه‌شناسی گرایش دانش اجتماعی مسلمین (مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره).
 • محل تحصیلات حوزوی: حوزه علمیه اصفهان به مدت پنج سال و حوزه علمیه قم تا کنون.
 • محل تحصیلات کلاسیک: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • حوزه  مطالعات تخصصی: فقه پول و بانک، علوم اجتماعی و مطالعات تمدنی.
 • تسلط بر زبان‌های خارجی
 • زبان انگلیسی: مدرک تافل.
 • زبان عربی: تسلط بر مکالمه و ترجمه.
 •  
 1. سوابق پژوهشی و آثار علمی سید محمدصدرا متولی امامی

 • کتاب تألیفی
 • « درآمدی بر نظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی»، قم: کتاب فردا، ۱۳۹۹؛
 • «عرفان سیاسی و تمدن‌سازی اسلامی»، قم، کتاب فردا، ۱۳۹۸؛
 • «بحران تمدنی ایران معاصر»، قم،  نشر معارف، ۱۳۹۵؛
 • «جستارهای نظری در باب تمدن اسلامی»، قم، نشر معارف، ۱۳۹۴؛
 • تألیف جمعی؛ «فقه هنر» زیر نظر آیت‌الله ابوالقاسم علی‌دوست، قم، مدرسه اسلامی هنر، ۱۳۹۱؛
 • تألیف جمعی «اسلام و مردم‌سالاری دینی»، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰؛
 • تألیف جمعی «تصوف و سیاست»، قم؛ پگاه حوزه، ۱۳۸۷؛
 • ترجمه
 • «احیای پولطلا، راهبرد خروج از بحران پول اعتباری»، ترجمه «رؤیه نقدیه فی أزمه الاموال غیرالحقیقیه»، قم، کتاب فردا، بهار ۱۳۹۹
 • پول در اسلام ترجمه کتاب: «الدنیار الذهبی و الدرهم الفضی». منتشر نشده.

 

 

 • رساله دکتری با عنوان : «مبانی و اصول روشی فقه تمدنی»؛ استاد راهنما: آیت‌الله سید ابوالقاسم علی‌دوست. استاد مشاور: دکتر عبدالحسین شرف الدین.

 

 • مقالات
 • مبانی جامعه‌شناختی فقه تمدنی، تألیف مشترک با آیت‌الله علی‌دوست. معرفت فرهنگی اجتماعی، ۱۳۹۹٫ (علمی ـ پژوهشی)
 • خمس‌طلا و تکانه‌های اقتصادی، نظام ولایی، سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳٫
 • تصرف، الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غرب، اسلام و مطالعات اجتماعی، سال ششم، شماره ۴، بهار ۱۳۹۸ (علمی ـ پژوهشی).
 • الگوهای تمدنی جریان های اسلامی ترکیه معاصر، معرفت فرهنگی ـ اجتماعی، سال نهم، شماره۳۵، تابستان ۱۳۹۷٫  (علمی ـ پژوهشی)
 • «بررسی انتقادی هرمنوتیک مارتین هیدگر از منظر فلسفه اسلامی»، مجله کلام اسلامی، شماره ۸۸، پاییز ۱۳۹۳٫ (علمی ـ پژوهشی)
 • «مبانی انسان‌شناختی عرفان سیاسی»، مجله حکمت عرفانی، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۴٫ (علمی ـ پژوهشی)
 • «حکم فقهی مقاصه در سبّ»، تألیف مشترک با آیت‌الله ابوااقاسم علی‌دوست، مجله مطالعات فقه معاصر، شماره دوم، زمستان۱۳۹۴
 • «منزلت عقل فقهی در تمدن‌سازی اسلامی»، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره دوم، شماره ۴، ۱۳۹۸٫
 • «ظرفیت‌های سیاسی پولطلا در تأسیس تمدن نوین اسلامی، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۹٫
 • «نقش انگیزه و محتوا در حرمت و حلیت هنر»؛ همایش فقه هنر، قم، مدرسه اسلامی هنر، ۱۳۹۵٫
 • عصر صفوی و هم‌سویی معرفتی فقه و عرفان. نشریه پگاه حوزه، شماره ۳۱۶٫
 • بحران اباحه‌گری در تسنن، نشریه پگاه حوزه، شماره ۳۱۴٫
 • نظریه هرمنوتیک در اندیشه مجتهد شبستری، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۶٫
 • حقوق مخالف سیاسی در نظام سیاسی اسلام، مؤسسه امام خمینی، رویکرد متعالی فقه به حقوق بشر، ۱۳۹۰؛

 

 1. برخی سوابق آموزشی
 • مدرس «روش تحقیق کیفی» به زبان عربی برای دانشجویان عرب زبان کشورهای منطقه. دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی.
 • مدرس «اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان»، دانشگاه شاهد تهران.
 • مدرس «فلسفه علوم اجتماعی»، دانشگاه شاهد تهران.
 • مدرس «اندیشه اجتماعی در منابع اسلامی»، دانشگاه شاهد تهران.
 • مدرس «فقه سیاسی» دانشگاه باقرالعلوم قم.
 • مدرس «جامعه شناسی سیاسی» دانشگاه باقرالعلوم قم.
 • مدرس «جامعه شناسی سیاسی اسلام و ایران» دانشگاه باقرالعلوم «قم».
 • مدرس «تاریخ سیاسی معاصر ایران»، دانشگاه کاشان.
 • مدرس نظام اجتماعی اسلام و خانواده، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۵؛
 • مدرس «جامعه‌شناسی»، مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان، ۱۳۹۵ ـ ۹۶؛
 • مدرس «انقلاب اسلامی» دانشگاه کاشان ۱۳۹۲٫
 • مدرس «نظام سیاسی اسلام» دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۴٫
 • دبیر علمی گروه صفویه‌پژوهی (موسسه مطالعات اسلامی فتوح). از سال۸۵؛
 • محقق کارگروه راهبردی (مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری). از سال۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۰؛
 • سال‌ها تدریس در مؤسسه آموزشی‌ ـ پژوهشی مطالعات تمدن اسلامی از سال ۱۳۹۰ ـ تاکنون در موضوعات: تمدن‌شناسی، فلسفه علوم اجتماعی، گفتمان‌های علم دینی و غرب‌شناسی.
 • مدرس جریان‌شناسی ضدفرهنگ‌ها؛ حوزه علوم اسلامی دانشگاه کاشان، ترم دوم ۱۳۹۰ -۹۱٫
 • مدرس نظام سیاسی اسلام، حوزه علوم اسلامی دانشگاه کاشان، سال تحصیلی ۱۳۹۲ -۱۳۹۱٫
 • مدرس «نظام سیاسی اسلام» در طرح ضیافت اندیشه، (استان خوزستان، اهواز، تابستان ۱۳۸۹).
 • مدرس «انقلاب اسلامی»، طرح ضیافت اندیشه، (استان اصفهان، کاشان، رمضان ۱۳۹۱).
 • مدرس طرح ولایت استانی اصفهان، جریان شناسی سیاسی معاصر (تابستان ۹۰).
 • مدرس سازمان ملی جوانان استان ایلام، طرح  نقد و بررسی ادیان و مذاهب. (اسفند ۱۳۸۸).
 • مدرس طرح ضیافت اندیشه؛ تدریس «نظام سیاسی اسلام» (دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۳۸۹).
 • مدرس طرح ولایت استانی سیستان و بلوچستان، سخنرانی در موضوعات: پلورالیسم، مقایسه نظام ولایی و نظام لیبرال(دانشگاه فرهنگ، زاهدان، ۱۳۹۱).
 • مدرس «تدبر در قرآن»، در حوزه شهید بهشتی «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها»؛
 •  موضوع «افق تمدنی حرکت امام حسین (ع)» دانشگاه علوم پزشکی کاشان. محرم ۱۳۹۰؛
 • «بایسته‌های تکثیر جمعیت در تمدن نوین شیعی»، دانشگاه کاشان، ساختمان علوم پایه، آذر ماه ۱۳۹۱؛
 • مدرس «جریان شناسی ضدفرهنگ‌ها»، حوزه علوم اسلامی دانشگاه کاشان، سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲٫
 • مدرس عقاید اسلامی، حوزه علمیه ولی عصر(عج) (اصفهان ۱۳۸۱)؛
 • مدرس صرف و نحو، حوزه علمیه ولی عصر(عج) (اصفهان ۱۳۸۱)؛

 

 1. مناظره‌ها و نشست‌های علمی
 • داور کرسی آزاداندیشی، ارائه‌کننده: دکتر محمد رجبی دوانی. ناقد: استاد اصغر طاهرزاده، ۱۲/۹/۹۸٫
 • داور کرسی آزاداندیشی. ارائه کننده: دکتر عطالله بیگدلی. ناقد: دکتر اصغر منتظر القائم؛ ۱۰/۵/۱۳۹۸٫
 • داور کرسی آزاداندیشی. ارائه کننده: استاد اصغر طاهرزاده، ناقد: دکتر علی‌رضا شفاه؛ ۲۲/۱/۱۳۹۸٫
 • ناقد کرسی آزاداندیشی. ارائه کننده: دکتر سید حسین شهرستانی با موضوع: سبک زندگی از تمدن غربی تا تمدن مهدوی؛ ۸/۱۲/۱۳۹۷٫
 • نشست تخصصی با حجه‌الاسلام دکتر قاسمی در موضوع: مستند هاشمی زنده‌ است؛ ۲/۱۰/۱۳۹۷٫
 • نشست تخصصی با دکتر محمدعلی مرادی در موضوع: امکان‌ها و بایسته‌های تمدن‌سازی اسلامی؛ ۱۳۹۶
 • نشست تخصصی با دکتر بیژن عبدالکریمی در موضوع: امکان‌ها و بایسته‌های تمدن‌سازی اسلامی؛ ۱۳۹۶
 • سه جلسه متوالی، گفتگوی تخصصی با حجه‌الاسلام هدایت، موضوع بحث: اسلامی‌سازی علوم دانش‌گاهی، دانشگاه کاشان. بهار ۱۳۹۱٫
 • گفتگوی تخصصی با دکتر محمدعلی مرادی در موضوع «نقش فلسفه و عرفان در تولید علم دینی»، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، زمستان ۱۳۹۲٫
 • مناظره علمی با صادق زیباکلام در موضوع «سهم عالمان و روشنفکران در پیشرفت و تعالی ایران»، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، بهار ۱۳۹۳٫
 • نشست تخصصی با حضور دکتر بیژون عبدالکریمی، مهدی نصیری، سید حسین شهرستانی؛  با موضوع: «امکان‌سنجی تأسیس تمدن اسلامی». 15/1/94؛
 • نشست تخصصی با حضور دکتر سید صادق حقیقت، دکتر احمد هدار با موضوع: «تمدن و سیاست»: 25/11/93؛
 • نشست تخصصی با حضور حجه‌الاسلام محسن غرویان، استاد مهدی نصیری با موضوع: «نسبت فلسفه و تمدن»:17/7/94؛
 • نشست تخصصی : ظرفیت‌های عرفان در تمدن‌سازی اسلامی؛ ناقد: آقای دکتر علی‌رضا کرمانی، ۶/۱۰/۱۳۹۴؛ مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره).
 • نشست تخصصی با آقای حسین شامخی، در باب : آوا، نوا، غنا پس از انقلاب اسلامی؛ تحول مفهوم غنا پس از انقلاب اسلامی و بانگری فقه هنر در افق تمدن اسلامی، دانشگاه کاشان، تالار آزادی، ۲۳/۹/۱۳۹۴٫
 • نشست تخصصی با حجه الاسلام علی الماسی در موضوع: جایگاه عقلانیت در تمدن اسلامی (با تکیه بر حسن و قبح عقلی)؛ کاشان، فرهنگ‌سرای مهر، ۲/۱۳۹۵٫
 • نشست تخصصی با حجه‌الاسلام حسین عرب در موضوع: نسبت عقلانیت و سیاست؛ ۹/۱۰/۹۵٫

 

 1. حضور علمی در همایش‌ها
 • دبیر علمی همایش پولطلا؛ مهرماه ۱۴۰۰، تهران، موسسه فرهنگی سرچشمه.
 • مقاله برتر «همایش هفته چهارم تمدن نوین اسلامی» 1397اسفند، موضوع مقاله: «منزلت عقل فقهی در تمدن‌سازی اسلامی».
 • مقاله برگزیده همایش هفته تمدن نوین اسلامی؛ عنوان مقاله: «ظرفیت‌های علم عرفان در تمدن‌سازی اسلامی»/1396.
 • همایش «فقه هنر»، ۱۳۹۴، برگزارکننده: مدرسه اسلامی هنر و دفتر تبلیغات، دبیر علمی:‌آیت‌الله علی‌دوست، موضوع مقاله : «نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر (با تکیه بر غنا و موسیقی)؛
 • همایش «رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر»، ۱۳۹۰ قم،  برگزارکننده: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عنوان مقاله ارایه شده: «حقوق مخالف سیاسی در نظام سیاسی اسلام»؛
 • مقاله برتر در «همایش ملی تصوف و عرفان شیعی»، ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ یاسوج،  برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، مقاله ارایه شده: «وحدت معرفتی فقه و عرفان در عصر صفوی»؛
 • ارایه مقاله به «کنگره تحول در علوم انسانی» پاییز ۱۳۹۳ تهران،  عنوان مقاله ارایه شده: «وحدت معنوی جوامع انسانی از منظر توصیف عرفانی»؛
 • نظام‌سازی علما در عصر صفوی؛ همایش تمدن‌زایی شیعه در عصر صفوی، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۰٫
 • مکاتب عرفانی در عصر قاجار؛ همایش تمدن‌زایی شیعه در عصر قاجار، اردبیل، سرعین، ۱۳۹۱٫

 

 1. برخی سوابق مدیریتی
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی پولطلا؛ ۱۴۰۰
 • دبیر علمی همایش بین المللی پولطلا؛ مهرماه ۱۴۰۰٫
 • مدیر مسئول مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی (متا)، اصفهان.
 • مدیر مسئول مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مطالعات تمدن اسلامی کاشان (متا)؛
 • مسئول آموزش و تربیت بسیج پزشکی استان اصفهان از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹٫
 • مدیر مؤسسه مطالعات تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه ـ شعبه اصفهان؛
 • معاونت آموزش مؤسسه مطالعات تحقیقات فتوح اندیشه قم از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵؛
 • عضو کارگروه نظام سیاسی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰؛
 • مدیر استانداردسازی پژوهش (معاونت پژوهش حوزه علمیه قم). از سال ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۰؛
 • عضو هیئت مؤسس مؤسسه فقه حکومتی و تمدن اسلامی قم؛
 • مدیر طرح سلامت خانواده در نورآباد لرستان ( سازمان اوقاف و امور خیریه استان لرستان).
 • مدیر گروه تاریخ و اندیشه معاصر، مؤسسه آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران) در سال­های ۷۶ و ۷۷٫
 • مشاور سیاسی سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری.
 • مدیریت بقعه فرهنگی ـ قرآنی درب امام اصفهان و عضو هیئت امنای آستان امام‌زاده درب امام.
 • دوازده ­سال فعالیت تبلیغی در استان­های تهران، اصفهان، کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ایلام.

 

پایان

 

 

 

معرفی مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی (متا)

بسمه تعالی

معرفی اجمالی از مؤسسه متا

 

مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی (متا)، در سال ۱۳۸۸، با عنوان غیررسمی مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی (متا) آغاز به کار کرد که به صورت مختصر، به مؤسسه «متا» شهرت یافت. این مؤسسه در سال ۱۳۸۸، با دغدغه تبیین مبانی انقلاب اسلامی و تقویت گفتمان تمدن اسلامی آغاز به کار کرد و هسته اولیه آن، با سلسله جلسات گفتگوهای علم دینی و تمدن اسلامی در دانشگاه اصفهان، کاشان و قم شکل گرفت.

در سالهای اخیر، پایگاه اصلی فعالیت های موسسه متا در امامزاده درب امام اصفهان بوده که از سال ۱۳۹۰ تا کنون، ده ها دوره آموزشی مطالعات تمدنی در این مجموعه تاریخی فرهنگی برگزار شده است. ایده تبدیل امامزادگان به مجموعه های علمی فرهنگی و تعلیم علوم انسانی اسلامی، از مطالبات مقام معظم رهبری بوده که می تواند محیط امامزادگان را علاوه بر ظرفیت های معنوی، به محیطی آموزشی و پژوهشی تبدیل کند. 

این مجموعه مردم نهاد، با رویکرد ایجاد دانشگاه موازی، هر ساله با برگزاری دوره‌های آموزشی مطالعات تمدنی، در مسیر تقویت و تربیت نیروهای نخبه  گام نهاده و با تشکیل حلقه‌های پژوهشی در حوزه علم دینی، تاریخ و تمدن اسلامی، خانواده و تربیت، فقه حکومتی و اقتصاد و معیشت، سعی در جهت‌دهی پایان‌نامه‌های حوزوی و دانشگاهی در مسیر حل مسائل اصلی امروز جامعه ایرانی دارد. طراحی الگوهای تصرف در تولید راهبردهای گذار از بحران‌ تمدنی ایرانیان و توجه به اصلاحات عینی و عملی سبک زندگی ایرانی اسلامی، از مهم‌ترین اهداف فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه متا است.

این مجموعه از سال ۱۳۸۸، تحت مدیریت حجه الاسلام سید محمدصدرا متولی امامی شکل گرفت و در این سال‌ها، علاوه بر تربیت نیروهای کارآمد مؤمن و انقلابی، به تدوین مقالات و کتب، در موضوعات تمدنی اهتمام داشته است. «بحران تمدنی ایران معاصر»، «نظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی»، «عرفان سیاسی و تمدن‌سازی اسلامی»، «احیای پولطلا؛ راهبرد خروج از بحران پول اعتباری» و «جستارهای نظری در باب تمد ن اسلامی»، بخشی از متون تألیف شده در مجموعه متا است.

هم‌اکنون حجه الاسلام دکتر متولی امامی، ریاست هیئت امنا، مهندس هادی زرگری، مدیر عامل و مهندس محمدحسن غلامی، قائم مقام مؤسسه و مدیر گروه معیشت اقتصاد است. آقای سعید کریمی مسئول گروه تربیت تمدنی و خانواده و حجه الاسلام قدیری مسئول گروه تبلیغی مؤسسه متا می‌باشند.

مهمترین دستاوردهای موسسه متا به شرح زیر است:

 1. طراحی الگوی تغییر نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی مبتنی بر طلا با پشتوانه ۱۵ سال مطالعه میدانی و کتابخانه ای و ارائه حضوری طرح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، پدافند غیرعامل سپاه، وزارت اطلاعات و دیگر ارگان های تصمیم گیر و تصمیم ساز جمهوری اسلامی ایران.
 2. ضرب سکه رضوی برای مبادلات خرد و تسهیل در پرداخت های خمس با طلا.
 3. تشکیل مجمع جهانی پولطلا و ارتباط گیری با بزرگان اقتصادی مدافع پولکالایی در جهان اسلام و غرب.
 4. مذاکره با مراجع تقلید و حوزه های علمیه در جهت سلب صلاحیت ریال و پول های اعتباری در اجرای احکام مالی اسلام به خصوص خمس.
 5. برگزاری دوره های آموزشی مطالعات تمدنی و تربیت صدها طلبه ودانشجو در عرصه تمدن نوین اسلامی.
 6. تشکیل جلسات هفتگی و کارگروه های فقه تمدنی با حضور اساتید برجسته و مدرسین درس خارج اصفهان در جهت آشنایی عالمان اصفهان با عرصه های فقه حکومتی و اجتهاد تمدنی.
 7. تدوین کتب و مقالات علمی در جهت تأمین محتوای نظری و تألیف کتب درسی دانشگاهی با موضوع تمدن نوین اسلامی.
 8. فعالیت موثر در فضای مجازی که منجر به عضویت هزاران نفر در کانال موسسه متا شده و ظرفیت بزرگی در به کار گیری نیروهای نخبه و انقلابی در جهت تأمین اهداف علمی و عملی انقلاب اسلامی است.
 9. طراحی بازی های متنوع برای کودکان در جهت آموزش مطالعات تمدنی و آموزش های اقتصاد پولی.
 10. تدوین کتب آموزشی تاریخ انبیا و فلسفه تاریخ برای کودکان و نوجوانان به هدف ترسیم رویکرد انبیایی به تاریخ در مقابل رویکرد داروینیستی.
 11. مدیریت محتوایی و تربیتی ده ها مجموعه قرآنی در شهر اصفهان و تبدیل محتوای قرآنی به محتوای آموزشی مدارس.
 12. برگزاری دوره تربیت مربی با عناوینی چون: «مربّی غرب‌شناسی»، «مربّی مطالعات تمدنی» ، «مربّی تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی»، «مربّی فلسفه علم و معرفت‌شناسی»؛

 

 

انشالله ادامه دارد…

 

۰۹۱۳۵۵۵۶۸۶۳  – 09138327228  – 09132079683 – 03134495620

2 دیدگاه

 1. 1

  دکتر محمد

  استاد امامی،

  با عرض سلام، اینجانب دکتر محمد ،پزشک شاغل در خارج از کشور می باشم.

  بنده در زمینه مطالعات بین ادیانی ،قرآنی،و اسکوتولوژی مشغول پژوهش هستم و توفیق داشته ام که چندین مقاله و نوشته های جنابعالی را مطالعه کنم.

  بنظرم رسید که اگر با جنابعالی تبادل نظر و گفتگو داشته باشم بسیارمفید خواهد بود در صورت صلاحدید آن جناب.

  با تشکر

  والسلام

   

   

  پاسخ
  1. 1.1

   محمد غلامی

   سلام

   در پیام رسال ایتا با کانال

   @MataNevesht

   در ارتباط باشید.

   پاسخ

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *